Nederland United States Deutschland

Starten en implementeren:
Post-IC voor ziekenhuizen.

Wanneer een IC-patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis, betekent dit dat hij (voldoende) is hersteld van zijn ziekte. De weg richting herstel duurt echter nog lang: 70% van de IC-patiënten heeft bij thuiskomst klachten die een negatieve impact hebben op hun kwaliteit van leven. Een digitaal dagboek dat gedurende de IC-opname is ingevuld, geeft ondersteuning, verlichting en vertrouwen achteraf. IC-dagboeken zijn een wetenschappelijk bewezen interventie die angstgevoelens en symptomen van depressie verminderen.

Naast de patiënt en hun familieleden, kunnen verpleegkundigen ook meeschrijven in het dagboek. Zij noteren belangrijke informatie en gebeurtenissen op de IC, waardoor iedereen die toegang heeft tot het dagboek de ontwikkelingen op de voet kan volgen. Dit verhoogt de betrokkenheid van verpleegkundigen in informatieverstrekking richting de patiënt en familieleden. Zo kunnen verpleegkundigen tijdens en ná de IC-opname van enorme betekenis zijn op de kwaliteit van leven en het herstel van de patiënt.

Ik ben verpleegkundige
in een deelnemend ziekenhuis.
01 Implementatie

Aangesloten ziekenhuizen doorlopen een implementatietraject onder begeleiding van onze eigen experts van Post-X. Wanneer alle stappen zijn doorlopen, volgt een presentatie aan de IC-verpleegkundigen waarin wordt uitgelegd hoe zij patiënten en familieleden kunnen informeren over Post-IC en hoe zij zelf kunnen meeschrijven in dagboeken. We proberen altijd iemand mee te nemen die zelf op een IC werkt en ervaring heeft met het dagboek.

02 Het Post-IC pakket

Verpleegkundigen overhandigen bij de IC-opname de envelop aan de patiënt of vertegenwoordiger. Daarin staat alle informatie, de dagboekcode en het toestemmingsformulier om een dagboek aan te maken. Daarna worden familieleden, vrienden en verpleegkundigen uitgenodigd om mee te schrijven in het dagboek. Wanneer al deze personen meeschrijven, zorgt dit voor een vollediger beeld van de IC-opname.

03 Het EPD

Het Post-IC dagboek is beschikbaar op smartphones, tablets en computers. Verpleegkundigen kunnen het dagboek eenvoudig gebruiken vanaf een webkoppeling die op het bureaublad van de (bedside) computer staat. De interactie en functionaliteiten zijn op alle toestellen hetzelfde. Post-IC voldoet aan de gestelde privacy en security eisen en de data wordt veilig opgeslagen.

Lees meer over privacy en security.
Wil je als ziekenhuis starten met Post-IC?
Of heb je vragen?
Neem contact met ons op

Deze ziekenhuizen maken al gebruik van Post-IC.

Neem contact op met Post-IC.
Ben je als ziekenhuis geïnteresseerd in het Post-IC dagboek?

Stuur een mail naar onze helpdesk via ziekenhuis@post-ic.nl.

FAQ voor ziekenhuizen
Hoe zit het met de online privacy en veiligheid van het dagboek?

Er wordt geen patiënt aangesloten voordat de safety officer, privacy officer, jurist en inkoop de bijbehorende documentatie hebben getekend. Privacy en veiligheid staat altijd voorop. We sluiten verwerkersovereenkomsten met ziekenhuizen af nadat een PIA is afgenomen. Een aantal ziekenhuizen hebben dit proces al doorlopen, waarbij er in de implementatie een ondersteuning is in het aanleveren van modelovereenkomsten. Ook kan er contact worden opgenomen met Chief Information Security Officers (CISO) van andere ziekenhuizen. Bekijk voor meer informatie de privacy & security pagina.

Welke mogelijkheden zijn er om vanuit eigen werkomgeving in te loggen in het dagboek?

De meest eenvoudig te realiseren koppeling is het plaatsen van een webkoppeling op het bureaublad van het (IC)-personeel. Hiermee wordt het Post-IC dagboek geopend en kan ingelogd worden door het personeel. De eerste keer dienen ze hiervoor een account aan te maken. Wanneer het beleid van het ziekenhuis zo is ingesteld dat inloggegevens onthouden kunnen worden, dan hoeft de verpleegkundige niet vaker in te loggen. Op dit moment ondersteunen we de meest recente versies van Safari, Firefox en Internet Explorer 11. Chrome heeft daarin de voorkeur.

Hoe weten verpleegkundigen of ze mogen meeschrijven in het dagboek van een patiënt?

De wettelijk vertegenwoordiger of patiënt geeft daar toestemming voor. Daarvoor heb je de persoonlijke dagboekcode nodig, die in de envelop zit. Daarnaast schrijven verpleegkundigen altijd voor de patiënt, die wellicht op dat moment niet bij kennis is. Mocht de patiënt later de berichten niet willen lezen, dan kan hij of zij dat uitzetten. Het schrijven is daarom altijd van toegevoegde waarde en geeft de patiënt de vrijheid het later wel of niet te gebruiken.

Is het ook mogelijk het Post-IC dagboek buiten de IC-afdeling te gebruiken?

Het is mogelijk, maar we richten ons op dit moment op IC-patiënten omdat de gevolgen van het Post Intensive Care Syndroom een grote invloed hebben op hun leven.

Kan het dagboek ook gebruikt worden voor niet-coronapatiënten?

Het Post-IC dagboek was al in ontwikkeling voordat het coronavirus zich verspreidde. Het coronavirus heeft de ontwikkeling wél in een stroomversnelling gebracht. Dit dagboek is niet alleen geschikt voor coronapatiënten, maar zij hadden er op dat moment wel het meeste baat bij. Vooral omdat de meeste coronapatiënten een aantal weken in een diepe slaap worden gehouden en daardoor herinneringen missen. Nu het coronavirus wat meer onder controle is, tonen ziekenhuizen interesse in het standaard aanbieden van het Post-IC dagboek aan IC-patiënten.

Kan het dagboek geprint worden?

Het overzicht aan berichten kan geprint worden via de webbrowser. Helaas kunnen we de layout hiervan niet garanderen. In de toekomst volgen aanvullende mogelijkheden om te printen.