Post_IC_Swallow_Black

Maak kennis met Post-IC
Het dagboek voor morgen.

Voor zowel de patiënt als de familieleden is een opname op de Intensive Care (IC) een zeer ingrijpende gebeurtenis, met continu nieuwe informatie en een steeds veranderende situatie. Het verwerken van deze periode gaat gemakkelijker wanneer er tijdens de IC-opname een dagboek wordt bijgehouden door de patiënt en de familieleden. Dit helpt hen om deze periode sneller een plaats te geven en langzaam aan weer toe te werken naar een zo normaal mogelijk leven.


“Dagboeken bijhouden tijdens de IC-opname helpt écht bij de verwerking. Omdat mijn man opschreef wat er gebeurde, kon ik teruglezen waar die beelden in mijn hoofd vandaan kwamen.”  

– Daphne Bolman, lag twee maanden op de Intensive Care

Pics_Info

Voor patiënten:

Het dagboek kan eenvoudig door de patiënt of een familielid worden aangemaakt. Eenmaal ingelogd, is het ook mogelijk om anderen uit te nodigen. Dit zijn meelezers en meeschrijvers in het dagboek. Klik op de knop hieronder om te starten.

Knop_Patient-1

Voor verpleging:

Verpleegkundigen kunnen ook meeschrijven in het dagboek. Dit kan de patiënt en de familieleden helpen om achteraf een vollediger beeld van de IC-opname te hebben. 

Om het verwerken van een IC-opname gemakkelijker te maken, is het belangrijk om gebeurtenissen tijdens die opname vast te leggen in tekst en beeld. Dit kan helpen om angst-,stress- en depressie symptomen te verlichten. Het online Post-IC dagboek voor morgen helpt hierbij. Het dagboek biedt houvast en ondersteuning, gedurende en na de IC-opname. Eenmaal thuis kunnen patienten en familieleden het dagboek bekijken en deze periode uiteindelijk een plaats geven. Dit helpt om langzaam aan weer toe te werken naar een zo normaal mogelijk leven.

Knop_Verpleging-1

Aan de frontlinie:
Marc Buise,
van het Catharina
Ziekenhuis.

Gemiddeld worden er per jaar zo’n 85.000 mensen opgenomen op de Intensive Care (IC). Dit aantal zal door de coronacrisis veel hoger oplopen. De IC-opname is een ingrijpende en soms traumatische gebeurtenis voor patiënten en hun naasten. Zowel tijdens als na de IC-opname kunnen er lichamelijke en psychische problemen ontstaan.

Deze klachten kunnen nog maanden, of zelfs jaren na de IC-behandeling aanhouden. Dit heet PICS: het Post Intensive Care Syndroom. Dit kan van toepassing zijn op de patiënt zelf, maar ook op de familieleden en naasten (PICS-Familie). Om het verwerken van een IC-opname gemakkelijker te maken, is het belangrijk om gebeurtenissen tijdens die opname vast te leggen in tekst en beeld. Dit is de enige wetenschappelijk bewezen interventie dat angst-, stress-, en depressie symptomen kan verlichten.

In 2018 startte ik, in samenwerking met Games for Health, een project om de inzet van het ‘Post-IC dagboek voor morgen’ te verbeteren. Tijdens de corona crisis is het bezoek van familie en vrienden op de IC ernstig beperkt. Dit maakt het bijhouden van een dagboek nu van extra belang, maar tegelijkertijd ook extra lastig. Daarom hebben we alles op alles gezet om de ontwikkeling van het ‘Post-IC dagboek voor morgen’ te versnellen. Met trots kan ik zeggen dat het online dagboek nu voor alle patiënten, hun familieleden en naasten in het Catharina Ziekenhuis beschikbaar is. Op dit moment kunnen ze daarin berichten achterlaten met tekst en foto’s. In de nabije toekomst worden daar ook film- en geluidsfragmenten aan toegevoegd.

Zorgverzekeraars Nederland is zich bewust van het belang van het ‘Post-IC dagboek voor morgen’ en maakt dit mede mogelijk. Ook de Rabobank heeft aangegeven hierin een bijdrage te willen leveren. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, patiëntenorganisatie IC Connect en stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) steunen dit initiatief. Onder leiding van Games for Health is het dagboek geheel in co-creatie volgens de Brainport-gedachte tot stand gekomen. Met behulp van samenwerkingspartner EIFFEL gaat de implementatie snel en succesvol gebeuren.

Het Catharina Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland waar het dagboek wordt ingezet. Daarna kunnen andere ziekenhuizen in Nederland zo snel mogelijk aansluiten. Onze droom is dat alle IC patiënten in Nederland gebruik kunnen maken van het ‘Post-IC dagboek voor morgen’. 

We hopen dat dit dagboek patiënten en hun familieleden meer houvast geeft in deze lastige periode.

Signature_MB

Marc Buise


Anesthesioloog-intensivist op de Intensive Care
in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

Ben je als ziekenhuis geïnteresseerd in het Post-IC Dagboek? Stuur een email naar ziekenhuis@post-ic.nl. 

Ben je een journalist of publieksvoorlichter en heb je vragen over het Post-IC dagboek? Stuur een email naar pers@post-ic.nl.

Heb je als patiënt of familielid vragen over (gebruik van) het Post-IC dagboek? Of wil je meer weten? Stuur een email naar help@post-ic.nl.

Frame-3

De voorlopers.
Zij werken al mee aan Post-IC:

catharina
Rabobank
xtraadvice
ZN
Eiffel
planetree_nl
nvi-c-
vaniersel
FCIC-copy

Het Post Intensive Care Syndroom (PICS) bestaat uit klachten die een grote impact kunnen uitoefenen op het leven. Om patiënten en hun dierbaren meer houvast te geven in deze lastige periode heeft het Catharina Ziekenhuis in samenwerking met Games for Health het Post-IC dagboek ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor
alle ziekenhuizen in Nederland.

logo1@4x